Hekseprosesser

Ved pinsetider, som alle andre høytider, var trollpakket ute. Da skapte trollkjerringene seg om til svarte katter, og heksene hadde stevnemøte med djevelen.
Takket være denne overtroen om trollkjerringer og hekser, startet prestene en forfølgelse mot kloke koner og andre som kunne mer en sitt Fadervår.
Denne heksejakten begynte i pinsen 1580 og varte til 1730. I den tiden hadde vi 763 mer eller mindre kjente hekseprosesser.

1590 ble Anna Absalon stevnet av bergenseren grev Adrian von Buskskodt som heks. Stevningen bunnet i at greven ikke ville at hans sønn skulle gifte seg med Annas datter, Susanna.

1613 røk demningen til dammen under Blåmannen. Borgemester Rasmus Lauritssønns jernmølle ble revet bort,og noen omkom også. Skylden ble lagt på to kvinner, som  ble brent.

1620 forliste borgermester Lauritssønns skip, og som mistenkt for dette ble Anna Kristensdatter tatt i forhør. Etter torturen erkjente hun seg skyldig og fortalte at hun hadde slått 3 knuter på et tørkle i den ondes navn, spyttet på det og kastet det i vannet, for på den måten skaffe uvær på sjøen.
Hun ble brent.

1670 ble oldemor Ragnhild på 80 år, mormor Kirsten og mor Ingvild anklaget av sistnevntes datter på 11 år. Hun fortalte at alle tre hadde sluttet forbund med Satan og vært på Blåkulla, forgjort kveg osv.

1680 tilsto innstevnet Marit Olsdatter at hun på de tre store høytider jul, påske og pinse tjente Fanden som trommeslager på Dovre.

1730 på Øyer prestegård fortalte Siri Jørgensdatter om en lignende pinseaften på Blåkulla.

Hekseprøver

VANNPRØVEN , den mest brukte i Norge.
Den mistenkte ble avkledd og kastet i vannet med et tau bundet under armene. Sank hun, var hun uskyldig. Fløt hun derimot, var hun skyldig!

VEKTPRØVEN, at den som var for trolldom måtte veie så og så mye. Holdt hun ikke vekten var hun skyldig!

TÅREPRØVEN. Dommere og prester la sine hender på den anklagedes hode og sa:
"Jeg besverger deg i den hellige treenighets navn ved Jesu Kristi bitre tårer som ble utgydet på korset, ved den allerhelligste Jomfrus hete tårer, som hun rikelig lot flyte over sin sønns sår, ved alle Kristi disipler og apostlenes tårer som de har grått i livet og i døden - at du, hvis du er uskyldig straks gråter riktige tårer, men hvis du er skyldig, da slett ingen! I Gud Fader, Guds sønn  og Gud den helliges ånd, amen."
Kunne den mistenkte gråte, var hun uskyldig.

Statistikk

Fra ca 1560-1710 ble 763 mennesker
anklaget og henrettet for hekseri i Norge.

Østfold - 39 Stavanger - 44
Akershus - 36 Hordaland - 40
Oslo - 17 Bergen - 23
Hedmark - 21 Sogn og fjordane - 65
Oppland - 40 Møre og romsdal - 39
Buskerud - 19 Sør-Trøndelag - 26
Vestfold - 13 Nord-Trøndelag - 12
Telemark - 10 Nordland - 19
Aust-Agder- 9 Troms - 13
Vest-Agder - 54 Finnmark - 132
Rogaland – 92